Numer 10, 2015

WYMIARY MĘSKOŚCI

Red. Urszula Kluczyńska, Katarzyna Wojnicka



SPIS TREŚCI

Wymiary męskości
Urszula Kluczyńska, Katarzyna Wojnicka

Homo prostheticus czyli ciało zdemilitaryzowane.
O dylogii powieściowej Jana Żyznowskiego

Wojciech Śmieja

Sprawstwo praktyk komunikacyjnych a kształtowanie się męskiego habitusu
w klasie szkolnej. Krytyczna analiza dyskursu

Sława Grzechnik

„Męska przyjaźń”. Kilka uwag o kondycji męsko-męskich relacji we współczesnej kulturze Zachodu
Bartek Lis

Problematyka (nie)męskości w procesie psychoterapii
Mateusz Kobryn

Medykalizacja męskiej seksualności
Urszula Kluczyńska

(Trans)mężczyźni, (trans)kobiety i seksualność.
O społecznym konstruowaniu seksualności w odniesieniu do osób transpłciowych

Anna M. Kłonkowska

Drag kings – kamp czy zaangażowanie polityczne? Analiza zjawiska drag na przykładzie polskich drag kingów
Iwona Stasik

„My się kochamy, jesteśmy parą gejów z pieskiem, a seksu nigdy nie uprawiamy”. Męskość i seksualność w perspektywie aktywistów ruchów queerowych w Polsce
Justyna Struzik

Poza „bezpieczniejszym seksem” – bareback i fetyszyzacja seksu bez zabezpieczenia
Rafał Majka

Noty o Autorach

Contributors and Abstracts