https://doi.org/10.51897/interalia/NLDM1228

FULL TEXT PDF

„My się kochamy, jesteśmy parą gejów z pieskiem, a seksu nigdy nie uprawiamy”. Męskość i seksualność w perspektywie aktywistów ruchów queerowych w Polsce

Justyna Struzik

Uniwersytet Jagielloński

 

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o charakterystyki polityk męskości obecnych w ruchach queerowych w Polsce. Badam w nim sposób, w jaki działacze ruchów definiują i negocjują własną tożsamość, a także opisują działania kolektywne w odniesieniu do ich genderowego wymiaru. W części pierwszej artykułu krótko przedstawiam teorie odnoszące się do kategorii męskości, a także do genderowego ujęcia ruchów społecznych. W części badawczej, opierając się na zebranych wywiadach z aktywistami i aktywistkami ruchów queerowych, prezentuję różne postawy rozmówców – w odniesieniu do większej widoczności gejowskich tożsamości, obecności seksualności w dyskursach ruchów oraz do wewnętrznego zróżnicowania kategorii męskości nieheteronormatywnej.

Słowa kluczowe: Polska, polityki męskości, homoseksualna męskość, ruchy queerowe, aktywizm

 

“We do love each other, we are a gay couple with a dog, and we never have sex”. Masculinity and sexuality in the perspective of queer activists in Poland

Abstract

This article discusses the main characteristics of the politics of masculinity visible within Polish queer movements. In this paper I examine the way in which gay activists define and negotiate their identity and describe queer collective actions in reference to their gender dimension. The first part of the paper presents a summary of contemporary approaches towards masculinity and towards a gender perspective on social movements. In the second part, which is based on semi-structured interviews with queer activists, I draw on various attitudes of the respondents towards a greater visibility of gay identities, the presence of sexuality in the movements’ discourses and an internal differentiation of non-heteronormative masculinities.

Keywords: Poland, politics of masculinity, masculinity, homosexual masculinity, queer movements