https://doi.org/10.51897/interalia/XDLI5157

FULL TEXT PDF

Medykalizacja męskiej seksualności

Urszula Kluczyńska

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Abstrakt

Artykuł przybliża problematykę procesu medykalizacji seksualności mężczyzn. W ramach tekstu opisałam zjawisko medykalizacji, skupiając się przede wszystkim na medykalizacji seksualności. Scharakteryzowałam proces medykalizacji homoseksualności i transseksualności. Wskazałam, w jaki sposób medycyna kontroluje i normalizuje seksualność, oraz jak ją wyjaśnia i jakie rozwiązania „problemów” związanych z seksualnością proponuje. Odniosłam się do sposobu, w jaki dyskurs medyczny kontroluje męskie ciała i seksualności, a także wskazałam, jak dochodzi do redukowania rozumienia seksualności do praktyk seksualnych i falliczności. W artykule próbowałam odejść od – wspieranego przez dyskurs medyczny – heteronormatywnego sposobu postrzegania seksualności i przyjrzeć się konstruowaniu seksualności mężczyzn homoseksualnych i transseksualnych w kontekście procesu medykalizacji. Trudnością okazało się jednak samo uwikłanie w dyskurs medyczny, odniesienie do ustalonym „norm” i stosowanie określeń, które wykorzystuję w poniższych analizach, a które są terminami tegoż dyskursu.

Słowa kluczowe: medykalizacja, meskość, seksualność, homoseksualność transseksualność, norma, heteronorma

 

The medicalization of male sexuality

Abstract

The article presents an analysis of the medicalization of male sexuality. The author demonstrates how medicine has taken control over the male body and sexuality, established norms of sexuality, and also how sexuality is reduced to sexual practices and phallicism. The author makes an attempt to resign from the heteronormative way of perceiving male sexuality – which is supported by medical discourse – and focuses on a variety of ways in which homosexual or transsexual male sexuality is constructed.

Keywords: medicalization, male sexuality, masculinity, sexuality, homosexuality, transsexuality, norm, heteronormativity