profil czasopisma

Naukowe recenzowane czasopismo zajmujące się teorią queer InterAlia zaprasza do publikowania na swoich łamach tekstów z różnych dziedzin naukowych. Językami czasopisma są polski, angielski i hiszpański. Zachęcamy autorki i autorów do poruszania takich tematów jak możliwość przekładania koncepcji queer z języka na język i z kultury na kulturę; relacje pomiędzy teorią queer a działalnością polityczną; możliwość godzenia różnych form podmiotowości w ramach społeczności odmieńców, związanych z takimi czynnikami jak płeć, rasa, klasa, wiek, czy praktyki seksualne; przydatność studiów queer w rozumieniu dyskursów, praktyk kulturowych i instytucji, które nas otaczają; a także potencjalnej roli odmienności seksualnej jako kontrdyskursu czy alternatywnej praktyki.

Publikujemy również inne, nierecenzowane materiały, takie jak teksty literackie, prace artystyczne (lub dokumentacje działań artystycznych), recenzje książek, manifesty, theory-fiction, opinie itp.

InterAlia jest czasopismem typu Open Access, a zatem cała jego zawartość jest bezpłatnie dostępna dla wszystkich użytkowników/ użytkowniczek oraz ich instytucji. Użytkowniczki i użytkownicy mogą czytać, zachowywać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub linkować pełne teksty zamieszczanych tu artykułów, nie pytając o zgodę wydawcy ani Autorów czy Autorek — prosimy jednak o rzetelne podawanie źródła. Materiały zamieszczane na naszych łamach udostępniane są na licencji CC – Uznanie autorstwa (fotografie, materiały graficzne i inne media mogą podlegać osobnym zasadom licencyjnym). Prawa autorskie do treści tekstów pozostają u autorek i autorów, natomiast prawa do zredagowanych wersji artykułów należą do redakcji InterAlia.

InterAlia: pismo poświęcone studiom queer jest periodykiem indeksowanym w następujących bazach: DOAJ, ERIH PLUS, IC Journals Master List, ICI World of Journals, CEJSH, CEON, EuroPub Database, ROAD Directory, WorldCat, ARIANTA.

Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną.

ISSN 1689-6637

InterAlia is currently implementing a series of solutions aimed to raise the journal’s functionality, visibility, and prestige. The project „Increasing the recognition, visibility and competitiveness of the InterAlia journal” is financed, in part, with funding from the U.S. Embassy in Warsaw, Poland. The views and opinions expressed herein should be understood to be solely those of the author(s).
Skip to content