profil czasopisma

Profil czasopisma

Naukowe recenzowane czasopismo zajmujące się teorią queer InterAlia zaprasza do publikowania na swoich łamach tekstów z różnych dziedzin naukowych. Językami czasopisma są polski, angielski i hiszpański. Zachęcamy autorki i autorów do poruszania takich tematów jak możliwość przekładania koncepcji queer z języka na język i z kultury na kulturę; relacje pomiędzy teorią queer a działalnością społeczną i polityczną; możliwość godzenia różnych form podmiotowości w ramach społeczności odmieńców, związanych z takimi czynnikami jak płeć, rasa, klasa, wiek, praktyki seksualne czy miejsce zamieszkania; przydatność studiów queer w rozumieniu dyskursów, praktyk kulturowych i instytucji, które nas otaczają; a także potencjalna rola odmienności seksualnej (odmieńczości) jako kontrdyskursu czy alternatywnej praktyki.

Publikujemy również nierecenzowane materiały pozaakademickie, takie jak teksty literackie, prace artystyczne (lub dokumentacje działań artystycznych), recenzje książek, manifesty, theory-fiction, opinie itp.

Za publikację nie są pobierane żadne opłaty.

Redakcja

Dominika Ferens (Uniwersytet Wrocławski) — redaktorka
Tomasz Basiuk  (Uniwersytet Warszawski) — redaktor
Tomasz Sikora (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) — redaktor
Rafał Majka (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków) — redaktor
Łukasz Smuga  (Uniwersytet Wrocławski) — redaktor
Antke Engel (Institute for Queer Theory, Berlin) — redaktorka
Jorge Luis Peralta (Centre de Recerca ADHUC, Universitat de Barcelona) — redaktor
Alexia Kosmider (Rhode Island School of Design) — redaktorka
Jarosław Milewski  (Uniwersytet Łódzki) — redaktor pomocniczy, sekretarz redakcji
Marzena Lizurej  (badaczka niezależna) — redakcja językowa
Krystyna Mazur  (Uniwersytet Warszawski) — redaktorka
Charlotte Forrester (independent, New Zealand) — redakcja językowa

Open Access

InterAlia jest czasopismem typu Open Access, a zatem cała jego zawartość jest bezpłatnie dostępna dla wszystkich. Można czytać, zachowywać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub linkować pełne teksty zamieszczanych tu artykułów, nie pytając o zgodę wydawcy ani osób autorskich — prosimy jednak o rzetelne podawanie źródła. Materiały zamieszczane na naszych łamach udostępniane są na licencji Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) (fotografie, materiały graficzne i inne media mogą podlegać osobnym zasadom licencyjnym).

Indeksowanie

InterAlia: pismo poświęcone studiom queer jest periodykiem indeksowanym w następujących bazach: EBSCO, DOAJ, ERIH PLUS, IC Journals Master List, ICI World of Journals, CEJSH, CEON, EuroPub Database, ROAD Directory, WorldCat, ARIANTA. Publikacje są archiwizowane w serwisie Internet Archive.

Wydawca

Właścicielem, wydawcą i źródłem finansowania czasopisma InterAlia jest Redakcja. Czasopismo jest niezależne, niezwiązane z jakąkolwiek instytucją lub organizacją. Nie pobieramy opłat, nie publikujemy płatnych reklam, nie uzyskujemy żadnego dochodu. Zamieszczane reklamy innych wydawnictw związanych ze studiami queer realizowane są na zasadzie wzajemności. Sporadycznie pozyskujemy niewielki grant na konkretny cel, np. zakup identyfikatorów DOI, korzystając z ograniczonych źródeł wsparcia dostępnych takim niezależnym inicjatywom jak nasza.

Harmonogram wydawniczy

Czasopismo InterAlia wydawane jest raz w roku, zazwyczaj w grudniu. Propozycje publikacji przyjmowane są na bieżąco.

Rada naukowa

 • Dariusz K. Balejko (Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy / Collegium Polonicum, Słubice, Polska)
 • Jacek Kochanowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Izabela Kowalczyk (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Polska)
 • Paweł Leszkowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)
 • Nathan Long (Stockon University, New Jersey, USA)
 • Heather Love (University of Pennsylvania)
 • Ewa Majewska (SWPS, Polska)
 • Rafael M. Mérida Jiménez (Universitat de Lleida, Hiszpania)
 • Ruth Mayer (Leibniz Universität Hannover, Niemcy)
 • Joanna Mizielinska (Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska)
 • Michael O’Rourke (badacz niezależny)
 • Stephen Tapscott (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA)
 • Benjamin Heim Shepard (New York City College of Technology/ City University of New York, USA)
 • Magdalena Środa (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Volker Woltersdorff (badacz niezależny)
 • Joanna Zylinska (King’s College London)

ISSN 1689-6637