https://doi.org/10.51897/interalia/FXNV4942

FULL TEXT PDF

Homo prostheticus czyli ciało zdemilitaryzowane.
O dylogii powieściowej Jana Żyznowskiego

Wojciech Śmieja

Uniwersytet Śląski

 

Abstrakt

Artykuł omawia dwie powstałych po 1 wojnie światowej powieści malarza i grafika Jana Żyznowskiego. Główny bohater tej dylogii, Seweryn Witan, jest inwalidą wojnennym, a utwór Żyznowskiego jedyną w polskiej literaturze próbą pogłębionej psychologicznej analizy sytuacji wojennego okaleczenia i jest wyrazem kryzysu dominującej tradycyjnej, militarystycznej męskości (apoteozowanej przez Sienkiewicza czy Żeromskiego).

Słowa kluczowe: literatura polska, męskie ciało, niepełnosprawność, wojna, rana, epilepsja, gruźlica, męskość protetyczna, impotencja

 

Homo prostheticus. On Jan Żyznowski dylogy

Abstract

The author discusses two postwar (I World War) novels by painter and graphic designer Jan Żyznowski. The main character, Seweryn Witan, is a disabled person and Żyznowski’s novels are unique in documenting the psychological crisis caused by mutilation. His works express a crisis of the dominant traditional, militaristic idea of masculinity (idolized by Sienkiewicz and Żeromski).

Keywords: Polish literature, male body, disability, war, wound, epilepsy, tuberculosis, prosthetic masculinity, impotence