kontakt

Adres email redakcji: InterAlia

Korespondencja papierowa:
Tomasz Basiuk
Ośrodek Studiów Amerykańskich
Uniwersytet Warszawski
al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa