https://doi.org/10.51897/interalia/RQSC5153

FULL TEXT PDF

Wymiary męskości

Urszula Kluczyńska, Katarzyna Wojnicka

Słowa kluczowe: studia męskie, krytyczne studia nad mężczyznami, męskość, polskie studia nad mężczyznami,

Keywords: men’s studies, critical studies on men, masculinities, Polish studies on men