recenzje

Zatrzymana rewolucja  
Agnieszka Kościańska. Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017 (Jędrzej Burszta)

Hiszpańskie odmiany odmieńca  
Łukasz Smuga. Wbrew naturze i kulturze. O odmienności w hiszpańskiej prozie homoerotycznej na przełomie XX i XXI wieku. Universitas, Kraków 2016 (Dominika Ferens)

Seksualny kapitał 
Samuel Nowak. Seksualny kapitał. Wyobrażone wspólnoty smaku i medialne tożsamości polskich gejów. Kraków: Universitas, 2013 (Przemysław Górecki)

Wszyscy jesteśmy seksualnymi outsiderami 
Stevena Seidman. Społeczne tworzenie seksualności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 (Kamila Sowińska)

Homogen i heterosteron. O wpływie biologii na orientację seksualną 
Simon LeVay. Gay, straight and the reason why: The science of sexual orientation. Oxford University Press, New York 2011 (Mateusz Marecki)

Płeć, przyjemność i przemoc 
Agnieszka Kościańska. Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 (Sylwia Kuźma-Markowska)