redakcja

Dominika Ferens (Uniwersytet Wrocławski) 
Tomasz Basiuk  (Uniwersytet Warszawski)
Tomasz Sikora (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Rafał Majka (Wyższa Szkoła Europejska, Kraków)
Łukasz Smuga  (Uniwersytet Wrocławski)
Antke Engel (Institute for Queer Theory, Berlin)
Jorge Luis Peralta (Centre de Recerca ADHUC, Universitat de Barcelona)
Alexia Kosmider (Rhode Island School of Design)
Marzena Lizurej  (badaczka niezależna, redaktorka)
Krystyna Mazur  (Uniwersytet Warszawski)

Sekretarz redakcji: Jarosław Milewski  (Uniwersytet Łódzki)