redakcja

Dominika Ferens (Uniwersytet Wrocławski) 
Tomasz Basiuk (Uniwersytet Warszawski) 
Tomasz Sikora (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) 
Rafał Majka (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) 
Krystyna Mazur (Uniwersytet Warszawski) 
Łukasz Smuga (Uniwersytet Wrocławski) 
Marzena Lizurej (badaczka niezależna, redaktorka) 

Sekretarz redakcji: Jarosław Milewski (Uniwersytet Łódzki)