Łukasz Smuga

Łukasz SmugaŁukasz Smuga pracuje jako adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskał w 2014 r. na Wydziale Filologicznym UWr. W latach 2012-2014 uczył języka polskiego oraz prowadził wykłady z literatury polskiej na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół współczesnej prozy hiszpańskiej, gender i queer studies, teorii afektów oraz literatury porównawczej. W roku 2016 ukazała się jego monografia pt. Wbrew naturze i kulturze. O odmienności w hiszpańskiej prozie homoerotycznej na przełomie XX i XXI wieku (Universitas), wydanie w języku angielskim: Queer Rebels: Rewriting Literary Traditions in Contemporary Spanish Novels (Routledge, 2022). W latach 2016-2019 brał udział w projekcie ‘Diversidad de género, masculinidad y cultura en España, Argentina y México (FEM2015-69863-P MINECO-FEDER)’ pod kierownictwem Rafaela M. Méridy Jiméneza. Obecnie jest członkiem dwóch zespołów badawczych: MASDIME ‘Memorias de las masculinidades disidentes en España e Hispanoamérica’ (PID2019-106083GB-I00) oraz CALITHI ‘Literatura y capitalismo en las culturas hispánicas’.