Jarosław Milewski

Jarosław MilewskiJarosław Milewski jest absolwentem filologii angielskiej oraz doktorantem w Zakładzie Literatury Amerykańskiej na Uniwersytecie Łódzkim. W 2016 roku obronił pracę magisterską pod tytułem „Relacje pomiędzy aktywizmem a literaturą ruchu emancypacji gejowskiej w dziełach wybranych pisarzy angloamerykańskich”. Jego głównym obszarem zainteresowań akademickich są queer studies oraz amerykańska literatura emancypacyjna.