Jarosław Milewski

Jarosław Milewski obronił doktorat na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie również pracuje w Zakładzie Literatury i Kultury Północnoamerykańskiej Instytutu Anglistyki. Obronił z wyróżnieniem rozprawę na temat powieści Sary Schulman traktujących o epidemii AIDS, rozumianych jako forma dawania świadectwa i wyrażania sprzeciwu wobec instytucji biowładzy. Wcześniej publikował artykuły naukowe na temat twórczości autorki, jak i na temat powieści Jamiego O’Neilla Dwaj w morzu pływacy. W swoich badaniach skupia się na literaturze gejowskiej, lecz jego zainteresowania obejmują również odmieńczą historię i kulturę amerykańską. Od 2019 roku jest sekretarzem InterAliów.