Dominika Ferens

Dominika FerensDominika Ferens prowadzi na Uniwersytecie Wrocławskim zajęcia z literatury amerykańskiej i pisania prac naukowych. Stopień doktora uzyskała na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles w 1999 r. a stopeń doktora habilitowanego na Uniwersytecie Wrocławskim w 2010 r. Prowadziła zajęcia na uniwersytetach w Niemczech, Rosji i USA. Jej zainteresowania badawcze dotyczą literatury amerykańskich mniejszości etnicznych, pogranicza etnografii i literatury, teorii rasy, płci i seksualności, literatury podróżniczej, oraz literatury popularnej. W latach 2011-2014 pełniła funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych. Od 2006 r. jest współredaktorką elektronicznego czasopisma naukowego InterAlia.