Rafał Majka

Rafał MajkaDoktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 2017). Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim (2006). Skończył również studia podyplomowe Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim (2011) oraz studia w zakresie badania trendów społecznych i gospodarczych na Akademii Górniczo-Technicznej w Krakowie (2021). W latach 2006-2018 pracował na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie prowadził zajęcia na filologii angielskiej oraz w Studium Języków Obcych. W 2015 roku przebywał na grancie badawczym John F. Kennedy Institute na Freie Universität w Berlinie. W trakcie studiów magisterskich, podyplomowych oraz doktoranckich odbywał również kwerendy biblioteczne na Uniwersytecie Alberta w Edmonton w Kanadzie (2005) oraz na Massachusetts Institute of Technology w Bostonie w USA (2008, 2012). Koordynował krakowską, ilościową część ogólnopolskiego projektu „ChemSex Polska – ogólnopolskie badanie dotyczące zjawiska ChemSex w populacji MSM”, zorganizowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy w 2019 roku. W 2021 roku dzięki Stypendium Rządu Francuskiego (BGF) prowadził badania nad francuskim doświadczeniem z profilaktyką przedekspozycyjną wśród mężczyzn nieheteroseksualnych w Marsylii, Nicei i Paryżu. Pracował również jako tłumacz i korektor dla firm oraz przy różnych projektach społeczno-kulturalnych.

Obecnie naukowo zajmuje się wpływem epidemii na życie społeczne, nowymi biotechnologiami medycznymi (PrEP, TasP), doświadczeniem seropozytywności oraz niewykrywalności wśród mężczyzn nieheteroseksualnych, zdrowiem seksualnym społeczności LGBTQ+, osobami uchodźczymi i migranckimi LGBTQ+ oraz progresywnymi ruchami społecznymi. Autor książki Teraźniejsze przyszłości. Współczesne wyobraźnie lewicowe (2019). Jego krótkie formy poetyckie ukazywały się w czasopiśmie internetowym WAKAT. Pracuje również jako doradca w obszarze zdrowia seksualnego w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie.