Rafał Majka

Rafał MajkaDoktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 2017). Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim (2006). Skończył również podyplomowo Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim (2011). W latach 2006-2018 pracował na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie prowadził zajęcia na filologii angielskiej oraz w Studium Języków Obcych. W 2015 roku przebywał na grancie badawczym John F. Kennedy Institute na Freie Universität w Berlinie. W trakcie studiów magisterskich, podyplomowych oraz doktoranckich odbywał również kwerendy biblioteczne na Uniwersytecie Alberta w Edmonton w Kanadzie (2005) oraz na Massachusetts Institute of Technology w Bostonie w USA (2008, 2012). Współredaktor internetowego czasopisma naukowego poświęconego studiom queer InterAlia. Pracował również jako tłumacz i korektor dla firm oraz przy różnych projektach społeczno-kulturalnych. Jego zainteresowanie badawcze obejmują studia kulturowe, współczesne filozofie polityczne, ruchy społeczne, gender i queer studies oraz feminizm. Autor książki Teraźniejsze przyszłości. Współczesne wyobraźnie lewicowe (2019).