Tomasz Sikora

Tomasz Sikora jest kierownikiem Katedry Literatur Anglojęzycznych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz zastępcą dyrektora Szkoły Doktorskiej tegoż uniwersytetu. Jego zainteresowania obejmują m. in. studia z zakresu queer i gender, współczesne teorie i praktyki w badaniach humanistycznych i sztuce, studia kulturowe, biopolitykę i nowy materializm. Jest autorem dwóch książek: Bodies Out of Rule: Transversal Readings in Canadian Literature and Film (2014) oraz Virtually Wild: Wilderness, Technology and the Ecology of Mediation (2003), ponadto współredagował kilka tomów zbiorowych z zakresu queer studies, m. in. Odmiany odmieńca: mniejszościowe orientacje seksualne w perspektywie gender (2002), Out Here: Local and International Perspectives in Queer Studies (2006), Parametry pożądania: kultura odmieńców wobec homofobii (2006), a od 2006 roku współprowadzi czasopismo InterAlia.