Jorge Luis Peralta

Jorge Luis PeraltaJorge Luis Peralta ukończył studia filologiczne na Narodowym Uniwersytecie Cuyo w Argentynie. Doktorat z teorii literatury i komparatystyki uzyskał w Hiszpanii, na barcelońskim Uniwersytecie Autónoma (UAB). W latach 2014-2018 pracował na Narodowym Uniwersytecie La Plata w Argentynie w ramach stażu podoktorskiego Narodowej Rady ds. Badań Naukowych i Technicznych (CONICET). Jego zainteresowania badawcze obejmują literaturę i kulturę Ameryki Łacińskiej – ze szczególnym uwzględnieniem Argentyny, studia gejowsko-lesbijskie oraz teorię queer. Brał udział w dwóch projektach badawczych pod kierownictwem Rafaela M. Méridy Jiméneza: „Minorías sexuales en España: Textos y representaciones (1970-1995)” oraz „Diversidad de género, masculinidad y cultura en España, Argentina y México”. Wraz z Rafaelem Méridą Jiménezem zredagował dwie antologie: Las masculinidades en la Transición (Egales, 2015) oraz Memorias, identidades y experiencias trans (Biblos, 2015), a we współredakcji z José Maristanym – Cuerpos minados. Masculinidades en Argentina (EDULP, 2017). Jest również autorem monografii Paisajes de varones. Genealogías del homoerotismo en la literatura argentina (Icaria, 2017) i redaktorem tomów zbiorowych Antes del orgullo. Recuperando la memoria gay (Egales, 2019) oraz Palabras para una tribu. Estudios sobre argot gay en Argentina, España y México (Egales, 2020, w druku). Obecnie współpracuje z ADHUC – ośrodkiem badań nad płcią kulturową i seksualnością przy Uniwersytecie Barcelońskim (UB) i prowadzi wykłady w Międzynarodowym Centrum Uniwersyteckim w Barcelonie (UNIBA).