wskazówki dla osób autorskich

Prosimy o nadsyłanie propozycji niepublikowanych wcześniej artykułów w języku polskim, angielskim lub hiszpańskim za pośrednictwem tego formularza. Propozycje recenzji prosimy składać tutaj

Po akceptacji zgłoszenia otrzymasz link do formularza, który służy do przesłania pełnego artykułu. Załączony dokument powinien być zapisany w formacie .doc, .docx, .rtf lub .odt. Bez uprzedniej zgody redakcja nie przyjmuje tekstów przesyłanych bezpośrednio na skrzynkę pocztową. 

Rekomendowana objętość artykułu wynosi od 30 000 do 60 000 znaków ze spacjami, wraz z bibliografią, abstraktem (ok. 300 słów) oraz maksymalnie pięcioma słowami kluczowymi, które należy dołączyć do artykułu. W przypadku recenzji rekomendowana objętość tekstu wynosi od 5 000 do 9 000 znaków ze spacjami.

Teksty powinny być zredagowane czcionką Times New Roman 12 pkt., z interlinią 1,5.

Odwołania do źródeł, zarówno w tekście głównym jak i w przypisach, należy podawać w nawiasach: (Bersani, 2009: 25) lub (2009: 25), jeżeli nazwisko autora widnieje już w tekście.

Przypisy dolne (Times New Roman 10 pkt., z interlinią 1) powinny zawierać jedynie informacje poboczne, uzupełniające tekst główny. Znaki przestankowe należy wstawiać po cyfrze odsyłającej do przypisu.

Cytaty powinny być opatrzone standardowymi znakami cudzysłowu („ ”). W przypadku cytatów wewnątrz cytatów należy użyć cudzysłowu francuskiego (« »).

Cytaty zajmujące ponad trzy linijki tekstu (około 35 słów) należy wydzielić do osobnego akapitu, bez użycia cudzysłowu, rozmiar czcionki 10 pkt. Akapit ten powinien posiadać wcięcie wielkości 1 centymetra z lewej strony. Przed i po cytacie blokowym należy pozostawić jedną pustą linię.

Fragmenty pominięte w przytaczanym cytacie należy zaznaczyć wielokropkiem w nawiasach kwadratowych: […]. Jeśli oryginalny tekst zawiera takie pominięcia, należy użyć nawiasów okrągłych: (…).

Wyrazy obcojęzyczne powinny być zapisane kursywą. W bibliografii końcowej należy zachować oryginalny opis dokumentu, tj. zapis dużą literą tytułów publikacji w języku angielskim czy miejsc wydania w języku oryginału (np. New York, a nie Nowy Jork).

Bibliografię (zawierająca wyłącznie źródła przywoływane w artykule) należy ułożyć w porządku alfabetycznym, według następujących wskazówek:

Opis bibliograficzny powinien uwzględniać numer DOI (Digital Object Identifier), jeżeli dany dokument go posiada. Jeśli numer DOI nie jest podany, należy samodzielnie zweryfikować publikację za pomocą wyszukiwarki Cross/Ref Simple Text Query

Książki: Nazwisko, Imię (rok wydania), Tytuł, Miejsce wydania, Wydawnictwo.

Przykłady:

Butler, Judith (1997a), Excitable Speech. A Politics of the Performative, New York, Routledge.

—―—. (1997b), The Psychic Life of Power. Theories in Subjection, Stanford, Stanford University Press.  

Chen, Mel Y. (2012), Animacies. Biopolitics, Racial Mattering, and Queer Affect, Durham, London, Duke University Press, https://doi.org/10.1515/9780822395447

Redakcje: Nazwisko, Imię (red.) (rok wydania), Tytuł, Miejsce/-a wydania, Wydawnictwo.

Przykład:

Sedgwick, Eve Kosofsky i Adam Frank (red.) (1995), Shame and Its Sisters. A Silvan Tomkins Reader, Durham, London, Duke University Press.

Artykuły w czasopismach: Nazwisko, Imię (rok wydania), „Tytuł artykułu”, Tytuł czasopisma, numer lub tom.numer: pierwsza i ostatnia strona tekstu.

Przykłady:

Garlinger, Patrick Paul i Rosi H. Song (2004), „Camp: What’s Spain Got to Do With It?”, Journal of Spanish Cultural Studies, 5.1: 3-12, https://doi.org/10.1080/1463620032000173741

Mérida Jiménez, Rafael M. (2015), „Cristina Peri Rossi en Triunfo: género y sexualidad en la prensa de la Transición española”, Cuadernos de Investigación Filológica, 41: 129-139, https://doi.org/10.18172/cif.2736

Rozdziały w tomach zbiorowych: Nazwisko, Imię (rok wydania), „Tytuł rozdziału/artykułu”, Tytuł książki, Imię Nazwisko (red.), Miejsce wydania, Wydawnictwo: pierwsza i ostatnia strona tekstu.

Przykład:

Lauretis, Teresa de (1993), „Sexual Indifference and Lesbian Representation”, The Lesbian and Gay Studies Reader, Henry Abelove, Michèle Aina Barale i David M. Halperin (red.), New York, Routledge: 141-158.

Źródła internetowe: Nazwisko, Imię (rok [jeśli podano]), „Tytuł dokumentu”, Nazwa strony internetowej, numer strony (jeśli podano), odnośnik URL

Przykłady:

Gajowy, Aleksandra (2018), „Performativity of the Private: The ambiguity of reenactment in Karol Radziszewski’s Kisieland”, ARTMargins Online, https://artmargins.com/performativity-of-the-private/

Villena, Luis Antonio de, „Lecturas homoeróticas de Lorca”, Centro Virtual Cervantes, https://cvc.cervantes.es/literatura/lorca_america/lorca_lecturas.htm

Filmy: Nazwisko, Imię (reż.) (rok wydania), Tytuł, Instytucja lub Wytwórnia Filmowa (jeśli podano).

Przykłady:

Engel, Antke i Filmfetch (Tali Tiller, Magda Wystub) (reż.) (2021), KÖRPER. Einführungen in Queer Theory, FernUniversität Hagen, https://www.fernuni-hagen.de/bildungswissenschaft/bildung-differenz/video-audio/queer-theory-videos/koerper.shtml 

LaBruce, Bruce (reż.) (2004), The Raspberry Reich, Jürgen Brüning Filmproduktion.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z redakcją.