Numer 13 / 2018

S P I S   T R E Ś C I  / C O N T E N T S


Od Redakcji 

Editorial  

Czym jest i po co jest krytyka? O możliwościach i granicach krytyki feministycznej dzisiaj
Sabine Hark 

HEJKUM GEJKUM?
Piotr Sobolczyk 

Heterycki separatyzm: dziesięć tez o kłirowym archiwum
Stanimir Panayotov 

Can’t Hear or Won’t Hear: Gender, Sexualities and Reporting Male Rape
Aliraza Javaid 

Public against our will? The caring gaze of Leviathan, “pink files” from the 1980s Poland and the issue of privacy
Ewa Majewska 

Westernization and The Transmogrification of Sailor Moon
Rhea Ashley Hoskin 

“Where Is My Tribe”? Queer Activism in the Occupy Movements
Pablo Pérez Navarro 

Autorki i Autorzy / Contributors