13 / 2018


S P I S   T R E Ś C I  / C O N T E N T S


Od Redakcji

Editorial

Czym jest i po co jest krytyka? O możliwościach i granicach krytyki feministycznej dzisiaj
Sabine Hark 3 

HEJKUM GEJKUM?
Piotr Sobolczyk 17 

Heterycki separatyzm: dziesięć tez o kłirowym archiwum
Stanimir Panayotov 28 

Can’t Hear or Won’t Hear: Gender, Sexualities and Reporting Male Rape
Aliraza Javaid 31 

Public against our will? The caring gaze of Leviathan, “pink files” from the 1980s Poland and the issue of privacy
Ewa Majewska 54 

Westernization and The Transmogrification of Sailor Moon
Rhea Ashley Hoskin 78 

“Where Is My Tribe”? Queer Activism in the Occupy Movements
Pablo Pérez Navarro 90 

Autorki i Autorzy / Contributors 102