https://doi.org/10.51897/interalia/BYZS1326

FULL TEXT PDF

„Wschód będzie tym wszystkim, czym Zachód nie jest” –
o japońskich wolnościach i zniewoleniach z perspektywy queer

Paulina Szkudlarek

 

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi próbę ujęcia strategii życiowych i praktyk językowych osób nie heteronormatywnych, funkcjonujących w japońskim społeczeństwie, w perspektywie koncepcji queerowych, a zatem przy naświetleniu nie tyle historycznych kontekstów czy genealogii, ile oporu wobec japońskich i zachodnich idei już niehegemonicznych, jednak wciąż służących dominacji opresyjnego patriarchatu.

 

Słowa kluczowe: Japonia; studia queerowe; studia genderowe

 

 

„The East Will Be All That the West Is Not” – Queer Perspective on Japanese Freedoms and Subjugations

 

Abstract

This paper is an attempt to overview life strategies of those people in Japan, whose experiences have fallen outside the scheme of heteronormative roles. The modes of resistance to hegemonic notions are analysed in their historical context, including the origins and popularity gaining, however the main point is to reveal the withdrawal of hegemony of numerous outdated social norms. The analysis of selected examples is done engaging with Japanese gender theories as well as western queer approach.

 

Keywords: Japan; queer studies; gender studies