https://doi.org/10.51897/interalia/UFEC7615

FULL TEXT PDF

Kontener Lukasa Moodyssona – garb brzydkiego ciała

Rafał Syska

Uniwersytet Jagielloński

 

 

Abstrakt

W artykule dokonano gruntownej analizy filmu „Kontener” (Container, 2006) Lukasa Moodyssona, portre-tującego wewnętrzny świat psychocielesnych doświadczeń transseksualisty. Analizę filmu poprzedzono opisaniem dwóch fundamentalnych dla filmu kontekstów: ewolucji twórczości Lukasa Moodyssona i przemian w sposobie pokazywania transwestytów i trans-seksualistów w historii kina, a zwłaszcza na gruncie tzw. New Queer Cinema.

 

Słowa kluczowe: film; ciało; transseksualizm; film artystyczny; narracja subiektywna

 

Lukas Moodysson’s Container: The Ugly Body’s Hump

Abstract

The article is an in-depth analysis of the film Container (2006) directed by Lukas Moodysson, portraying the inner world of psycho-physical experiences of transsexual person. The analysis explores two contexts that are fundamental for this movie: on the one hand, the evolution of Lukas Moodysson’s works and, on the other, transformations in the way of showing transvestites and transsexuals from classical films to new queer cinema.

 

Keywords: film; body; transsexuality; art film; subjective narration