https://doi.org/10.51897/interalia/EAKL9351

FULL TEXT PDF

Queerowanie (nie)tożsamości lesbijskiej na podstawie opowiadań Agnieszki Kłos

Ewa Dec

 

Abstrakt

Artykuł jest próbą reinterpretacji znanych i nośnych teorii powiązanych z krytyką feministyczną i psychoanalizą na podstawie opowiadań zawierających wątki lesbijskie. Odczytanie wybranych tekstów literackich ma charakter queerowy, jest krytyczne nastawione do normatywnych tożsamości i próbuje ukonstytuować lesbijską (nie)tożsamość. Jest to próba odnalezienia queerowego języka lesbijek.

 

Słowa kluczowe: Agnieszka Kłos; tożsamość lesbijska; płeć kulturowa; psychoanaliza

 

 

Queering Lesbian (Non)Identities in the Short Stories of Agnieszka Kłos

 

Abstract

The article is an attempt to reinterpret familiar feminist and psychoanalytic theories by applying them to a series of lesbian-themed short stories. Reading selected literary texts through a queer lens that is critical of normative identities, Ewa Dec posits a lesbian (non)identity and highlights a lesbian queer language.

 

Keywords: Agnieszka Kłos; lesbian identity; gender; psychoanalysis