https://doi.org/10.51897/interalia/UHZA4734

FULL TEXT PDF

Od masochizmu do klimatu. Cztery określenia pewnej formy ekspresji seksualnej

Jan Szpilka

ORCID icon https://orcid.org/0000-0003-4490-4952

Uniwersytet Warszawski

 

Abstract

Artykuł ten stanowi próbę kontekstualizacji wykształcenia się i użytkowania czterech różnych określeń dla form ekspresji seksualnej popularnie określanej jako sadomasochizm bądź BDSM. Autor odwołuje się do historycznych źródeł z przełomu XIX i XX wieku oraz współczesnych badań terenowych, i demonstruje uwikłanie języka, którym posługujemy się, by mówić o tych zjawiskach, w historię tworzenia i kontestowania seksualnej normy.

 

Keywords: sadyzm, masochizm, algolagnia, BDSM, sadomasochizm