https://doi.org/10.51897/interalia/WGMV8375

FULL TEXT PDF

„Homorodzina” w polskich filmach i ich recenzjach prasowych

Bartłomiej Nowak

Uniwersytet Jagielloński

 

Abstrakt:

Analiza kilku wybranych polskich filmów powstałych w latach 2005-2009, w których bohaterami są geje i lesbijki, żyjący lub próbujący żyć w stałych związkach, a tworzący rodziny nienormatywne. Autor przygląda się sposobom prezentacji osób homoseksualnych w tych filmach, ich recepcji w mediach oraz poruszaniu przez nie takich kwestii, jak adopcja dzieci przez gejów i lesbijki. Uwaga zostaje też zwrócona na konserwatywne treści analizowanych filmów oraz ich sposoby walki ze stereotypami.

 

Słowa kluczowe: homoseksualizm; polskie kino; rodzina nienormatywna

 

Homo-Family in Polish Films and Their Press Reviews

 

Abstract

This text is an analysis of a few Polish films made between 2005 and 2009, in which gay and lesbian characters – as members of non-normative families – create and maintain (or try to do so) stable relationships. The author of this article examines the reception of these cultural texts in the press and Internet reviews as well as how they treat such topics as LGBT adoption, or how homosexual characters are represented in them. In addition, the author points to the conservative contents of the analysed movies and the ways they fight against stereotypes.

 

Keywords: homosexuality; Polish cinema; non-heteronormative family