https://doi.org/10.51897/interalia/OHGP6826

FULL TEXT PDF

Tradycyjna rola w nietradycyjnej rodzinie. Transnarodowa migracja polskich żon i matek – studium przypadku

Magdalena Muszel

European University Institute

 

 

Abstrakt:

Płeć kulturowa oraz wynikające z niej role i relacje rodzinne w znacznym stopniu kształtują życie rodzinne polskich rodzin doświadczających migracji transnarodowych. Tradycyjnie realizowane role genderowe związane z byciem matką i żoną kształtują doświadczenia i postawy życiowe polskich emigrantek w Irlandii, począwszy od decyzji o migracji, poprzez relacje członków rodziny w trakcie separacji, aż po reunifikację rodziny. Próba kontynuacji realizacji tradycyjnej roli w rodzinie pomimo tejże separacji jest wyrazem prób zachowania poczucia kobiecej tożsamości i prowizorycznej władzy kobiet w sferze domowej.

 

Słowa kluczowe: rodzina transnarodowa; gender; migracja; matka; żona

 

 

Traditional Role in a Non-Traditional Family: A Case Study Based on Transnational Migration of Polish Wives and Mothers

 

Abstract

Family gender roles and family relationships influence the lives of Polish transnational families to a great extent. Traditionally adopted gender roles connected with being a mother and wife largely shape the experience and attitudes of Polish female migrants in Ireland: starting with the decision about the migration, through family relations during the separation period, and ending up at the point of reunion. Attempts to continue to perform the traditional role of a mother and wife in the face of the transnational migration is an effort to preserve Polish women’s sense of identity as well as provisional power within their families.

 

Keywords: transnational family; gender; migration; mother; wife