https://doi.org/10.51897/interalia/TYLS7677

FULL TEXT PDF

Lesbijki, geje i ich dzieci – różnorodność form rodzinnych

Dorota Majka-Rostek

Uniwersytet Wrocławski

 

Abstrakt:

Artykuł dotyczy zagadnień związanych z jednopłciowym rodzicielstwem. Rodziny tworzone przez lesbijki i gejów wychowujących dzieci to wyzwanie dla tradycyjnych socjologicznych definicji rodziny. Autorka przedstawia najpierw propozycje nowych definicji adekwatnych do współczesności. Następnie przytacza podstawowe dane wynikające z badań rodziców jednopłciowych i ich dzieci. Dodatkowo prezentuje wypowiedzi polskich lesbijek i gejów na temat ich postaw wobec jednopłciowego rodzicielstwa.

 

Słowa kluczowe: rodzina, geje, lesbijki, rodzicielstwo jednopłciowe

 

 

Lesbians, Gays, and Their Children: The Diversity of Family Forms

 

Abstract

The article concerns issues related to same-sex parenting. Families made up of lesbians and gays raising children are a challenge for traditional sociological definitions of family. First, the author will present suggestions as to new definitions that would perhaps be more adequate to the present times. Then, she will quote some basic data that emerge from the research on same-sex parents and their children. Additionally, some statements of Polish lesbians and gays about their attitude towards same-sex parenting will be introduced.

 

Keywords: family; gay men; lesbians; single-sex parenthood