https://doi.org/10.51897/interalia/OBLL2427

FULL TEXT PDF

Niewygłoszona homilia tęczowego księdza. Recenzja monodramu „Wyznania” OT Rondo w Słupsku

Mateusz Marecki

Jilin University

 

 

Abstrakt

Monodram „Wyznania” Ośrodka Teatralnego RONDO w Słupsku – w reżyserii Stanisława Otto Miedziewskiego, z Grzegorzem Piekarskim w roli głównej i jedynej – stwarza unikalną szansę. Daje możliwość uczestniczenia w mszy świętej, podczas której ksiądz ją prowadzący robi coming out, obnaża hipokryzję i nadużycia instytucji, której jest częścią, oraz mówi bez ogródek o swoim zagubieniu emocjonalnym. Wpisuje się tym samym w rodzący się kanon przedsięwzięć artystycznych podejmujących temat trudnej, toksycznej i przemocowej relacji Kościół-społeczność LBGTI z perspektywy mało znanej – homoseksualnego księdza, który niczym koń trojański przedstawia swoją wersję konfliktu z wewnątrz paszczy lwa.

 

 

The Undelivered Homily of a Rainbow Priest: Review of the Monodrama Confessions Performed at the RONDO Theater Center in Słupsk

 

Abstract

Directed by Stanisław Otto Miedziewski and performed at the RONDO Theater Center in Słupsk, the monodrama Confessions starring Grzegorz Piekarski creates a unique opportunity. It allows the audience to take part in a mass during which the officiating priest performs a coming out, reveals the hypocrisy and abuses of the institution to which he belongs, and speaks openly about being emotionally lost. Thus, the play inscribes itself in an emerging canon of artistic projects that take up the subject of the Catholic Church’s fraught, toxic, and abusive relation with the LGBT community, and it does so from a relatively unfamiliar perspective – that of a homosexual priest who, like a Trojan horse, presents his version of the conflict from within the institution.