https://doi.org/10.51897/interalia/JLOX7075

FULL TEXT PDF

Queer Lovers and Hateful Others

Mateusz Świetlicki

ORCID icon https://orcid.org/0000-0001-7009-3837

Uniwersytet Wrocławski

 

Fragment

Chociaż książka Jin Haritaworn poświęcona jest badaniu przestrzeni miejskiej Berlina, to jej tematyka ma bardzo aktualny, nowatorski i transnacjonalny charakter. Zestawienie ewolucji stosunku (bio)­wła­dzy do środowisk LGBT z kreowanymi na naszych oczach rasistowskimi dyskursami doty­czącymi imi­grantów i uchodźców wydaje się obecnie jeszcze bardziej aktualne niż w roku wydania Queer Lovers and Hateful Others. Recenzowana monografia pokazuje, że Haritaworn należy do grona naj­bardziej nowatorskich badaczy gender i queer studies. Wydana w serii „Decolonial Studies, Postcolo­nial Hori­zons” wydawnictwa Pluto, książka została podzielona na wstęp, wprowadzenie, cztery tema­tycz­ne rozdziały, podsumowanie i epilog. Do pracy dołączono szczegółową bibliografię, spis ilustracji oraz indeks nazwisk.

 

 

Queer Lovers and Hateful Others

 

Extract

Chociaż książka Jin Haritaworn poświęcona jest badaniu przestrzeni miejskiej Berlina, to jej tematyka ma bardzo aktualny, nowatorski i transnacjonalny charakter. Zestawienie ewolucji stosunku (bio)­wła­dzy do środowisk LGBT z kreowanymi na naszych oczach rasistowskimi dyskursami doty­czącymi imi­grantów i uchodźców wydaje się obecnie jeszcze bardziej aktualne niż w roku wydania Queer Lovers and Hateful Others. Recenzowana monografia pokazuje, że Haritaworn należy do grona naj­bardziej nowatorskich badaczy gender i queer studies. Wydana w serii „Decolonial Studies, Postcolo­nial Hori­zons” wydawnictwa Pluto, książka została podzielona na wstęp, wprowadzenie, cztery tema­tycz­ne rozdziały, podsumowanie i epilog. Do pracy dołączono szczegółową bibliografię, spis ilustracji oraz indeks nazwisk.