https://doi.org/10.51897/interalia/JLOX7075

FULL TEXT PDF

Queer Lovers and Hateful Others

Mateusz Świetlicki

ORCID icon https://orcid.org/0000-0001-7009-3837

Uniwersytet Wrocławski

 

Extract

Chociaż książka Jin Haritaworn poświęcona jest badaniu przestrzeni miejskiej Berlina, to jej tematyka ma bardzo aktualny, nowatorski i transnacjonalny charakter. Zestawienie ewolucji stosunku (bio)­wła­dzy do środowisk LGBT z kreowanymi na naszych oczach rasistowskimi dyskursami doty­czącymi imi­grantów i uchodźców wydaje się obecnie jeszcze bardziej aktualne niż w roku wydania Queer Lovers and Hateful Others. Recenzowana monografia pokazuje, że Haritaworn należy do grona naj­bardziej nowatorskich badaczy gender i queer studies. Wydana w serii „Decolonial Studies, Postcolo­nial Hori­zons” wydawnictwa Pluto, książka została podzielona na wstęp, wprowadzenie, cztery tema­tycz­ne rozdziały, podsumowanie i epilog. Do pracy dołączono szczegółową bibliografię, spis ilustracji oraz indeks nazwisk.

 

Keywords: Jin Haritaworn, Queer Lovers and Hateful Others