https://doi.org/10.51897/interalia/UKEA5086

FULL TEXT PDF

The Front Runner Patricii Nell Warren. Coming out, czyli zwycięstwo i koniec tragedii

Mateusz Świetlicki

ORCID icon https://orcid.org/0000-0001-7009-3837

Uniwersytet Wrocławski

 

Abstrakt

W niniejszym artykule chciałbym przybliżyć czytelnikom nieznaną w naszym regionie anglojęzyczną twórczość Patricii Nell Warren na przykładzie jej najbardziej znanego utworu The Front Runner (1974), powieści, w której autorka porusza kwestie homofobii i mizoginii w sporcie, jak również różne doświadczenia ujawniania homo-seksualnej orientacji dwóch pokoleń mężczyzn. Biorąc pod uwagę koncepcję potrójnej mimesis Paula Ricoeura, skupię się na relacji między własnym doświadczeniem autorki a narracyjną problematyką powieści, jak również wieloznaczną recepcją utworu wśród przedstawicieli społeczności LGBTQ+. Pragnę pokazać, że w kontekście amerykańskim The Front Runner może pełnić rolę tekstu kultury i medium pamięci, a dla nowych europejskich czytelników stanowić potencjalne źródło pamięci protetycznej, dostarczające literacką repre¬zen¬tację doświad-czenia ujawnienia orientacji homoseksualnej i zmieniających się postaw społecznych wobec niebinarnych ról płciowych i nieheteroseksualności zaraz po zamieszkach w Stonewall i przed epidemią AIDS. Pragnę też zauwa-żyć, że zapoznanie polskich czytelników z prozą Warren może stać się impulsem do queerowej reinterpre¬tacji wcześniejszej poezji autorki Tragedii pszczół.

Słowa klucze: homofobia, mizoginia, heteronormatywność, literatura gejowska, literatura amerykańska, mimesis, pamięć

 

 

Patricia Nell Warren’s The Front Runner: Coming out, or Triumph and the end of Tragedy

 

Abstract

Before coming out of the closet and publishing a series of successful gay novels, Patricia Nell Warren was known as Patricia Kilina, wife of a Ukrainian émigré writer George Tarnawsky. Her early poetry, written in Ukrainian, includes numerous references to non-traditional gender roles which she further explored in her anglophone novels. The Front Runner (1974) was published when Warren had already divorced her husband and came out of the closet. It was met with commercial success and became the first contemporary American bestseller about gay love. In this paper, I focus on the mixed reader-response of The Front Runner in the LGBTQ+ community, as well as the role of homophobia and misogyny in Patricia Nell Warren’s novel. I argue that The Front Runner provides readers with a thought-provoking literary representation of the changing social attitudes towards non-binary gender roles and non-heterosexuality right after Stonewall and before the AIDS epidemic.

 

Keywords: homophobia, misogyny, heteronormativity, gay literature, American literature, mimesis, memory