https://doi.org/10.51897/interalia/HQRH2168

FULL TEXT PDF

Pogadajmy o (kalekim) seksie

Tomasz Sikora, Dominika Ferens

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Uniwersytet Wrocławski

 

Fragment:

Niniejszy numer tematyczny czasopisma InterAlia (wraz z jego pierwszą, anglojęzyczną częścią) ma w zamyśle sproblematyzować pojęcie zdrowego, (re)produktywnego, godnego pożądania ciała za pomocą narzędzi teorii queer oraz postulowanej przez Roberta McRuera teorii crip (patrz s. 1-19). Perspektywa, jaką przyjęliśmy w zaproszeniu do nadsyłania tekstów, była w dużej mierze kontynuacją podejścia zaproponowanego w prowokacyjnym artykule autorstwa Pauliny Szkudlarek i Sławomiry Raczyńskiej, zatytułowanym Zboczone kaleki. Poza sanonormatywnością i somatoestetyką.

 

Let’s Talk About (Crip) Sex

 

Extract:

The intention of this special thematic issue of InterAlia is to problematize the notion of a healthy, (re)productive, desirable body through the lenses of queer and crip theory. The perspective we adopted when calling this issue into existence was largely a continuation of the one proposed in a provocative article by Paulina Szkudlarek and Sławomira Raczyńska entitled “Zboczone kaleki. Poza sanonormatywnością i somatoestetyką” (Perverted Cripples. Beyond Sanonormativity and Soma-aesthetics)