https://doi.org/10.51897/interalia/XBDT1030

FULL TEXT PDF

„Język konspiracyjny”. Fragment wywiadu z Ryszardem Kisielem

Karol Radziszewski

 

Abstrakt

Niniejszy tekst jest fragmentem wywiadu z queerowym aktywistą Ryszardem Kisielem, przeprowadzonego przez artystę Karola Radziszewskiego. Fragment dotyczy słownictwa, którego w latach 70. i 80. XX wieku używały osoby nieheteroseksualne opisując siebie i innych członków swojej społeczności. Słowo „gej” jeszcze nie zostało zapożyczone z języka angielskiego i Kisiel przytacza różne ekwiwalentów, takie jak „koleżanka”, „on taki jak nasz”, czy „ciota”. Zwraca uwagę, że nigdy nie słyszał, by nieheteroseksualni mężczyźni sięgali po słowo „pedał”, ponieważ starali się unikać obelg używanych przez osoby heteroseksualne wobec odmieńców.

 

“The Underground Language.” An Extract from an Interview with Ryszard Kisiel

 

Abstract

This is an extract from an interview with Polish queer activist Ryszard Kisiel, conducted by artist Karol Radziszewski. The fragment concerns the language used by non-heterosexual people in the 1970s and 1980s to describe themselves. At the time, the word gej, the Polish phonetic transcription of “gay”, had not yet been borrowed from English, and Kisiel discusses various equivalents, which roughly translate as “girlfriend”, “one of ours”, or “fairy”. He observes that he never heard the Polish equivalent of “faggot” (pedał) used among gay men, who generally avoided slurs used by the society at large to describe non-heterosexual people.