https://doi.org/10.51897/interalia/BMPY4417

FULL TEXT PDF

Od niepisanej umowy milczenia do protopolityczności: dyskursywny i sieciowy charakter społeczności osób homoseksualnych w „długich latach 70.” w historii mówionej i epistolografii

Tomasz Basiuk

ORCID icon https://orcid.org/0000-0001-6637-6105

Uniwersytet Warszawski

 

Abstract

W Polsce podczas “długich lat 70.” homoseksualność wkroczyła do języka publicznego i quasi-publicznego, umożliwiając powstanie zrębów wspólnoty osób nie znających się bezpośrednio. Dyskursywne pojawienie się homoseksualności stopniowo zastępowało dotychczasową niepisaną umowę milczenia, zaś wczesne formy samoorganizacji były ściśle powiązane z sieciami prywatnych znajomości; protopolityczna towarzyskość wspierała i umożliwiła pojawienie się właściwego aktywizmu. W rozdziale wykorzystano wywiady historii mówionej oraz listy nadesłane przez mężczyzn z Polski do organizacji HOSI Wien w połowie lat 80. XX wieku.

 

Keywords: protopolityczność, sieciowość, dyskursywność, historia mówiona, epistolografia, queer, przeszłość LGBT w Polsce