zapowiedzi

Obrazy z przeszłości i migawki z przyszłości: epidemie a zmiana społeczna

Epidemie (czy też pandemie) od zawsze stanowiły społeczne i ekonomiczne zakłócenia prowadzące nierzadko do wyłonienia się nowych form wspólnotowych, społecznych i ekonomicznych. Epidemie działają w niejednoznaczny sposób: z jednej strony sprawiają, że utarte schematy społeczne przestają być aktualne, z drugiej – inspirują ludzi do tworzenia silnych więzi opartych na solidarności i wzajemnej opiece/trosce. Wybuchy epidemii chorób zakaźnych wystawiają ponadto społeczno-gospodarczą organizację państwa i społeczeństwa na radykalną próbę. Bowiem to właśnie w czasach epidemii lub pandemii nowych i powracających patogenów niezwykle wyraźnie ujawniają się społeczne linie przywileju i porzucenia, a także piętno i dyskryminacja. Ci, którzy uznani zostają przez system za wartych wsparcia lub którzy są istotni z punktu widzenia ekonomii, otrzymują wystarczającą troskę i niewiele nadzoru. Z kolei te grupy, które wymykają się normatywnym narracjom państwa narodowego (jak migrantki_ci, geje, osoby pracujące seksualnie, osoby trans i niebinarne czy w ogóle osoby nieheteronormatywne, osoby używające substancji psychoaktywnych) zostają objęte nadzorem, są brutalnie monitorowane lub też po prostu pozostawiane bez żadnego wsparcia poza systemem.

 

Andrew T. Price-Smith twierdzi, że „zakażenie nosi w sobie nasiona katalitycznej społeczno-ekonomicznej i politycznej transformacji” (2009, s. 2), zaś ByAnn H. Kelly, Frédéric Keck oraz Christos Lynteris (2019, s .2) we wstępie do książki The anthropology of epidemics piszą, że „nieuniknione, choć nieprzewidywalne, pojawienie się nowych epidemii i pandemii” zmusza nas do postawienia pytania owizje przyszłości dla ludzkości. Dotychczasowe epidemie stanowiły punkty zwrotne na wiele sposobów. Na przykład dżuma utorowała drogę rozwojowi kapitalizmu, a epidemia HIV/AIDS na Zachodzie zdziesiątkowała całe pokolenie osób queer i naznaczyła doświadczenia gejowskie. Pandemia COVID-19 ujawniła z kolei negatywne skutki niedofinansowania i braków kadrowych instytucji służby zdrowia oraz opieki społecznej, podlegających dodatkowo coraz częściej prywatyzacji. Jednakże, te różne wybuchy epidemii chorób wywoływały również zmianę w myśleniu i definiowaniu społecznych relacji, moralnej ekonomii życia i śmierci, a także stanowiły wezwanie dla jednostek i społeczności do wynajdywania nowych form solidarności i troski wzajemnej.

 

Zachęcamy akademiczki_ków, badaczki_y, aktywistki_tów do krytycznej eksploracji sposobów, w jakie wirusy oddziałują na społeczności w kilku wyróżnionych przez nas kluczowych obszarach:

 

  1. Wirusowe wspólnoty, a więc praktyki samo-organizacji, wzajemnej pomocy i oporu tworzone przez populacje/społeczności dotknięte przez wirusa, a także włączanie tych praktyk do głównego nurtu, co powoduje zmianę tego społeczeństwa w perspektywie długiego trwania.

 

  1. Wirusowe nierówności, a więc, w jaki sposób nierówności ekonomiczne, polityczne (np. w dostępie do praw i wolności), kulturowe i społeczne (np. łączące się z piętnem i dyskryminacją) oddziałują na społeczności i osoby żyjące z wirusem; jakie społeczne i polityczne wyobrażenia dotyczące takich kategorii jak: seksualność, płeć, etniczność, przyjemność, sprawiedliwość itp. są tworzone, podtrzymywane i reprodukowane w kontekście tych wirusowych nierówności.

 

  1. Ludowe historie zdrowia publicznego i biomedycyny, a więc narracje i doświadczenia grup mniejszościowych w odniesieniu do dominujących koncepcji, narzędzi oraz wyobrażeń produkowanych przez dyskursy biomedyczne i zdrowia publicznego.

 

  1. Przemiany w społecznych i intymnych światach relacji w dobie lub w konsekwencji epidemii i pandemii.

 

  1. Społeczne i ekonomiczne przyszłości wyłaniające się z doświadczeń epidemicznych i pandemicznych.

 

Redakcja numeru:

 

Dr Rafał Majka

Dr Justyna Struzik

 

Propozycje artykułów powinny być składane poprzez formularz w zakładce PUBLIKUJ.  

Termin składania propozycji artykułów: 31 października.

 

W przypadku innych pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem interalia@queerstudies.pl.

InterAlia