zapowiedzi

(1) Wkrótce ukaże się numer tematyczny pt. Obrazy z przeszłości i migawki z przyszłości: epidemie a zmiana społeczna (redakcja: dr Rafał Majka, dr Justyna Struzik)

(2) Komunikat dot. numeru tematycznego planowanego na rok 2022.

InterAlia międzynarodowo

Zróbmy numer międzynarodowy. Co znaczy słowo „międzynarodowy” w czasach, gdy na całym świecie na różne sposoby uzasadnia się potrzebę wymyślania na nowo suwerennego państwa narodowego? Jeżeli kiedykolwiek istniała nadzieja, że nadejdzie transnarodowa, ogólnoświatowa utopia, dziś ta nadzieja zanika. Lecz czy oznacza to, że jesteśmy skazani na rozwój homonacjonalizmu? Czy jednak queer odrobił lekcję z historii i może dzięki temu przyczynić się do wymyślania międzynarodowości na nowo? Czy międzynarodowość jest policzalna, czy nie? Pisana z dużej, czy małej litery?

Jeżeli nie da się wyjść poza międzynarodowość, to może przyjrzyjmy się uważniej dwóm członom tego słowa: „między” i „narodowy”. Może postulat queerowego narodu (queer nation) zasługuje na zbadanie w perspektywie historycznej, zważywszy na jego dekonstrukcyjny, ale i rewanżystowski sens. Może trzeba uwzględnić prace naukowe oparte na dekolonizacyjnych postulatach Pierwszych Narodów (Indian kanadyjskich) i innych rdzennych ludów. A skoro „naród” wywodzi się od „rodzenia”, to warto zapytać, co innego może się narodzić, jeżeli nie Naród. Aktywizm na rzecz osób inter(seksualnych) tworzy międzynarodową sieć solidarności. Czy ruchowi temu udaje się stawiać opór różnym narodowym próbom pacyfikacji polegającej na tworzeniu kategorii „trzeciej płci”, wprowadzonej najpierw przez władze Nepalu, Pakistanu i Indii, potem Australii, Urugwaju i Chile, a od niedawna zapisane także w  niemieckim prawie cywilnym? Czy można wyobrazić sobie i budować relacje pomiędzy narodami jako interesującą, interrelacyjną, międzygatunkową między-sprawczość? Szczególnie zważywszy na fakt, że międzynarodowe instytucje, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia potrzebują sztuki, by istnieć. Przykładem może być „koncert” charytatywny związany z Covid-19, One World: Together at Home, transmitowany na żywo 19 kwietnia 2020 r., czy też akcja New Music Solidarity Fund w odpowiedzi na Covid-19.

Celem wyrzeczenia się idei jednego świata, podobnie jak wyrzeczenia się pojęć „pierwszy”, „drugi” i „trzeci świat” na rzecz „uświatowienia” (procesu dyskursywnego tworzenia świata), jest podważenie fantazji o wyższości w różnych formach. Lecz pozostaje pytanie, jak podważać hierarchie organizujące lokalne i globalne relacje, łącznie z queerową polityką i relacjami społecznymi queer. Czy należy queerować uświatowienie (Donna Haraway, Karen Barad)? Czy uświatowienie potrzebuje queerowych kultur konfliktu (co sugerowałby projekt edukacji kulturowej przeprowadzony w Berlinie w latach 2017-2019), by umożliwić kohabitację w warunkach nierówności, niesprawiedliwości i przemocy?

W tym numerze InterAlia chcielibyśmy podejść do idei queerowej międzynarodowości posługując się dominującym, lecz heterogenicznym językiem, który jest zarówno hegemoniczny, jak i diasporyczny, i który rozprzestrzeniając się przechodzi nieustanne mutacje. Nie zniechęcamy natywnych użytkowników języka angielskiego do nadsyłania prac, lecz szczególnie gorąco zapraszamy osoby, dla których angielski jest drugim, trzecim, czy czwartym językiem i które z pasją zmagają się z teorią i polityką queer w językach dotychczas nie włączanych do międzynarodowego dyskursu, ani nie uznawanych za istotne dla demokratyzacji – czy raczej dla dekolonizacji – globalnych relacji queer.

Termin składania propozycji artykułów: 31 stycznia 2022 r.

W przypadku innych pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem interalia@queerstudies.pl.