propozycja artykułu

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów. W razie wątpliwości prosimy o zapoznanie się z opisem profilu czasopisma. O pełną wersję artykułu poprosimy po akceptacji przesłanego abstraktu.

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję Wskazówki dla publikujących w czasopiśmie InterAlia.