f interalia > 2009 - 4 > Seminarium manchesterskie
pismo poświęcone studiom queer
<

Seminarium manchesterskie


3 lipca 2009 r. w Manchester Metropolitan University odbył się warsztat "Angielsko-polskie perspektywy polityki seksualnej". Zgodnie z założeniami organizatorek i organizatorów miał on na celu "przeprowadzenie dyskusji o polityce seksualnej w Polsce [...] oraz dalszy rozwój sieci współpracy naukowców zajmujących się polityką seksualną w Polsce". Uczestniczki i uczestnicy (z których większość stanowiły/stanowili młode/młodzi i bardziej doświadczone/doświadczeni badaczki/ badacze pracujący w Polsce i w Wielkiej Brytanii) miały i mieli okazję zaprezentować i przedyskutować swoje spostrzeżenia na temat obecnego stanu aktywizmu i badań naukowych związanych z nienormatywną seksualnością w Polsce, w odniesieniu do kontekstu brytyjskiego i międzynarodowego. Na koniec ustalono, że krótkie wystąpienia przygotowane przez każdą uczestniczkę i każdego uczestnika w celu zainicjowania dyskusji na określony temat zostaną opublikowane (bez większych zmian, w języku polskim i angielskim) w specjalnym dziale naszego czasopisma. Autorki i autorzy poniższych tekstów oraz redaktorki i redaktorzy InterAliów uważają, że te krótkie komentarze, pomimo szkicowego charakteru, mogą stać się bodźcem do dalszych przemyśleń i debat w środowisku odmieńczych uczonych, jak i działaczek i działaczy w Polsce i za granicą.

Mimo iż prezentacje były bardzo zróżnicowane pod względem poruszanych tematów, dziedzin badawczych i lokalnych punktów widzenia, jednym ze wspólnych mianowników wydaje się podzielane przez sporą część dyskutantek i dyskutantów poczucie "fiaska" polityki queer w Polsce. Ta porażka różnie jest zresztą rozumiana i opisywana, różne też proponowano środki zaradcze. Podczas gdy niektóre i niektórzy postulowały i postulowali bardziej tradycyjną ścieżkę reform prawnych (często pod auspicjami Unii Europejskiej), inne i inni wzywały i wzywali do alternatywnych działań, które zdestabilizowałyby obecne konstrukcje tożsamości seksualnych i płciowych oraz wynikające z nich formy aktywizmu społeczno-politycznego. Czy Zachodnie demokracje liberalne należy traktować jako model do naśladowania przez mniej "cywilizowane" kraje, takie jak Polska, czy raczej taki sposób myślenia jest anglo-centryczny, przycięty do szablonu neoliberalizmu i/lub zakorzeniony w uproszczonym i zdemonizowanym postrzeganiu przestrzeni geopolitycznej zwanej "Europą Środkową i Wschodnią"? Poniższe teksty jasno pokazują, że konstruowanie odmieńczych tożsamości, historii i przyszłości pozostaje obszarem gorących sporów i dyskusji.

 • Aktywizm i obecność w czasach transformacji. Poszukiwanie LBTIQ na skrzyżowaniu płci kulturowej, narodowości i religii (html)
  Agnieszka Weseli
 • Badanie transnarodowych solidarności w zakresie polityki LGBTQ w Polsce: krótkie uwagi (html)
  Jon Binnie, Christian Klesse
 • Ponadnarodowe spojrzenia na teorię queer w Wielkiej Brytanii i Polsce - wyzwanie dla angielsko-amerykańskiego spojrzenia na teorię queer (html)
  Joanna Mizielińska
 • Klęska postępowej polityki gender i queer w Polsce? - Dwadzieścia lat minęło z naszej perspektywy. I NIC. (html)
  Paweł Leszkowicz, Tomek Kitliński
 • Sytuacja ruchów LGBT w Polsce (html)
  Marzena Lizurej
 • Debatując nad angielsko-polskimi wizjami polityki seksualnej (html)
  Robert Kulpa
 • Praktyczne i teoretyczne wyzwania w prowadzeniu międzykulturowych badań o tematyce LGBT: Kwestia języka (html)
  Robert Prałat
 • Przedefiniować pytanie (html)
  Tomasz Basiuk
 • Możliwe / pożądane: Odmieńcze odczytanie standardowej narracji LGBT w Polsce (html)
  Tomasz Sikora
originally published at / pierwotny adres publikacji:
http://interalia.org.pl/pl/artykuly/2009_4/02_seminarium_manchesterskie.htm