pismo poświęcone studiom queer

Od redakcji #3


Redakcja

Trzeci numer InterAlia daje nam pewne podstawy do myślenia, iż nasze pismo już okrzepło i nieźle rokuje na przyszłość. Za nami pierwsze kroki: seria rozmów zainicjowanych ponad pięć lat temu, wymyślanie nazwy, zakładanie strony internetowej, rozsyłanie pierwszych ogłoszeń, itd. Fakt, iż niedawno wystaraliśmy się o nadanie naszemu pismu numeru ISSN, zawdzięczamy jednemu z autorów, który zwrócił uwagę, że ISSN przydaje się między innymi w relacjach z biurokracją akademicką. Świadczy to może nie tyle o trwałości czasopisma, co o naszej zależności od tych wszystkich, którzy nas wspierają. Nie byłoby ani poprzednich numerów InterAlia, ani bieżącego, gdyby nie sieć przyjaciół i znajomych podzielających przekonanie redakcji, że można i warto wydawać czasopismo naukowe o odmienności seksualnej. Wsparcie tych osób ma również wymiar bardzo praktyczny: pomagają nam one ochoczo w pozyskiwaniu i ocenianiu nowych artykułów; ich nazwiska widnieją na liście członków/-iń rady naukowej. Dziękujemy im za dotychczasowy wysiłek i liczymy na ich wsparcie w przyszłości.

Jako redaktorzy/redaktorki i czytelnicy/czytelniczki mieliśmy zaszczyt i szczęście otrzymać serię wyjątkowo dobrych artykułów do recenzji. Dumą napawa nas fakt, że do publikacji w naszym czasopiśmie nadsyłane są teksty o bardzo wysokich walorach naukowych. To w końcu dzięki pracy naszych autorek i autorów pismo InterAlia przyciąga czytelników. Również w bieżącym numerze nie zabraknie nowych, ekscytujących przemyśleń. Od samego początku istnienia pisma liczymy na zgłoszenia reprezentujące wszelkie możliwe tematy i metodologie badań. Jednocześnie jednak staramy się sprostać oczekiwaniom wymagających czytelników akademickich i z tego powodu niekiedy z żalem musimy odrzucać wartościowe prace, które nie do końca pasują do profilu pisma.

Bieżący numer, który zasługuje naszym zdaniem na miano bardzo aktualnego, przygląda się różnorakim powiązaniom teorii queer z innymi obszarami badań. Zawiera on analizę neoliberalnych strategii włączania idei "różnorodności" do polityki wizerunkowej międzynarodowych korporacji (Volker Woltersdorff); kwestie odmiennych seksualności w powiązaniu z postnacjonalizmem i transnacjonalizmem (Howard Hsueh-Hao Chiang Sascha Pöhlmann, Joan Burbick); oraz rozważania teoretyczne na temat znaczenia historycyzmu epistemologicznego dla teorii queer (Howard Hsueh-Hao Chiang) i możliwości wykraczania poza fałszywą dychotomię pomiędzy uniwersalizmem a partykularyzmem (Tomasz Jarymowicz). Krytyka postkolonialna i teoria queer spotykają się w artykule Joan Burbick na temat poetyckiej wizji "radykalnej przygodności" Joy Harjo, która przeciwstawia się narodowym narracjom "uprawomocniającym konkretne tożsamości seksualne obywateli". Oryginalna praca Nathana Longa stanowi niemal meta-teoretyczną i częściowo sfabularyzowaną refleksję na temat pozycji teoretyka queer w świecie akademickim. Zamykający numer artykuł Rafała Majki proponuje krytykę dyskursów i strategii emancypacyjnych wykorzystywanych przez polskie organizacje LGBT.

Następny numer InterAlia, redagowany gościnnie przez Krystyną Mazur i Dominikę Ferens, będzie dotyczył powiązań pomiędzy płcią i seksualnością. Zachęcamy do wspólnego zastanowienia się nad relatywnym brakiem kobiecych głosów i perspektyw feministycznych w dyskursie badań nad odmiennością seksualną. Ogłoszenie z propozycjami tematów znajduje się na stronie głównej pod nagłówkiem NASTĘPNY NUMER.

originally published at / pierwotny adres publikacji:
http://interalia.org.pl/pl/artykuly/20082009_3/00_od_redakcji_3.htm