pismo poświęcone studiom queer

Od redakcji #2


Jak nietrudno zorientować się ze spisu treści, niniejszy numer InterAliów nie został skonstruowany wokół jednego, wspólnego tematu. Odzwierciedla on raczej to, co uważamy za jeden z największych atutów badań queer: pełną energii różnorodność. Szeroki wachlarz podejmowanych w tym numerze tematów obejmuje historię postkolonialną, teorie demokracji, państwa i narodu, obecność odmieńców w mediach i w przestrzeni publicznej, odmieńcze auto-prezentacje, rodzaje i strategie aktywizmu LGBTQ w różnych kontekstach politycznych, odmieńczą sztukę, odmieńczy teatr i odmieńczą duchowość. Ale ta różnorodność nie ogranicza się wyłącznie do zakresu poruszanych tematów – czytelnik z łatwością zauważy ponadnarodowy charakter prezentowanych tu badań, które dotyczą wielu kontekstów geopolitycznych, w tym Grecji, Indii, Iranu, Niemiec, Polski, USA, Węgier i Wielkiej Brytanii. Cieszy nas także rozmaitość reprezentowanych dyscyplin naukowych i metodologii, uważamy bowiem, że zderzenie różnych dyscyplin i perspektyw badawczych odsłania nowe formy konstruowania wiedzy i umożliwia nowe formy działania. O ile niektórzy Autorzy wolą przestrzegać ustalonych w swojej dyscyplinie reguł i metod badawczych, inni zbliżają się raczej do twórczości eseistycznej i literackiej. Wszystkie te próby wydają nam się niezwykle ciekawe i mamy nadzieję, że nacisk, jaki nasze czasopismo kładzie na ponadnarodowe i międzydyscyplinarne ujęcia badawcze, przyczyni się do inspirującej i twórczej wymiany myśli, metod, stylów i strategii.
originally published at / pierwotny adres publikacji:
http://interalia.org.pl/pl/artykuly/2007_2/00_od_redakcji_2.htm