pismo poświęcone studiom queer

Od redakcji #1


InterAlia to recenzowane czasopismo naukowe redagowane w cyklu rocznym przez naukowców z Polski, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Nadsyłane artykuły są ocenianie anonimowo przez dwóch recenzentów. Niektóre działy („Recenzje” i „Marsz Równości idzie dalej”) będą aktualizowane kilka razy w roku.

Choć InterAlia to pismo dwujęzyczne, wydawane w języku polskim i angielskim, nie udało nam się jak dotąd zdobyć funduszy na tłumaczenia. Na razie więc musimy zadowolić się publikowaniem artykułów w języku, w którym zostały napisane. W tym numerze jedynie dwa działy dostępne są w obu językach: „Marsz Równości idzie dalej” i „Bardzo mini przewodnik po Wrocławiu z Lubiewa Michała Witkowskiego”.

Docelowymi czytelnikami Interaliów są studenci, naukowcy i działacze zainteresowani badaniami nad nienormatywną seksualnością (ang. queer studies), którzy mają dostęp do internetu. Wiele z tych osób poznaliśmy podczas sześciu konferencji, które organizujemy wspólnie od 2000 roku. Wzięło w nich udział kilkaset osób z kilkunastu krajów, spora cześć z nich wielokrotnie. Dla innych barierą okazały się koszty podróży nie tylko z miejsc tak odległych, jak Kamczatka, ale też z Bułgarii, Rumunii, Ukrainy czy Węgier. Mamy nadzieję, że InterAlia staną się dla nich bardziej dostępnym forum od naszych corocznych konferencji i niniejszym zapraszamy ich do nadsyłania swoich prac. Prosimy też wszystkich czytelników o wykorzystanie swoich kontaktów emailowych do zarekomednowania Interaliów; tylko dzięki takiej pomocy uda nam się dotrzeć do zainteresowanych osób, z którymi nie mamy styczności.

Instytucjonalizacja studiów nad seksualnością w zachodnich – głównie amerykańskich – strukturach akademickich ma oczywiste zalety i powinno się zabiegać o coraz większą obecność tematyki queer i osób o odmiennej seksualności w instytucjach życia publicznego. Jednak wiele osób podziela przekonanie, że najlepsze czasy studia queer mają już za sobą, a element subwersywności, który wniosły do nauki i polityki, zatracił się gdzieś po drodze. Kanon lektur z zakresu studiów queer stał się skostniały, naukowcy zajmujący się studiami nad seksualnością porobili kariery na uczelniach, a sama teoria queer dostosowała się do potrzeb i oczekiwań amerykańskiego świata akademickiego. Wydaje nam się, ze jeżeli studia queer mają przetrwać, muszą ulec radykalnej decentralizacji, skupiając się zarówno na lokalnych uwarunkowaniach tożsamości i polityki odmieńców, jak i na procesach szeroko pojętej globalizacji. Studia queer rozprzestrzeniają się na coraz to nowsze obszary geograficzne i badawcze. Misją InterAliów jest właśnie eksponowanie jak najbardziej różnorodnych, międzynarodowych (jeżeli nie ponarodowych), transdyscyplinarnych punktów widzenia.

Mamy nadzieję, że to elektroniczne czasopismo wzmocni pozycję wschodnioeuropejskich badań nad nienormatywną seksualnością i będzie wspierać powstawanie wspólnot odmieńców. Zachęcamy autorów do poruszania takich tematów jak możliwość przekładania koncepcji queer z języka na język i z kultury na kulturę; relacje pomiędzy teorią queer a działalnością polityczną; możliwość godzenia w ramach społeczności odmieńców różnych form podmiotowości, związanych z takimi czynnikami jak płeć, rasa, klasa, wiek, czy praktyki seksualne; przydatność studiów queer w rozumieniu dyskursów, praktyk kulturowych i instytucji, które nas otaczają; a także potencjalnej roli odmienności seksualnej jako kontrdyskursu czy alternatywnej praktyki. Termin nadsyłania artykułów do następnego numeru to 30 grudnia 2006.

InterAlia nigdy nie ujrzałyby światła monitorów, gdyby nie wsparcie Stephena Tapscotta. Był on jednym z pomysłodawców czasopisma, czuwał nad jego powstawaniem i mamy nadzieję, że widząc je teraz w sieci, odczuwa równie wielką satysfakcję, jak niżej podpisani.

Tomasz Sikora
Tomasz Basiuk
Marzena Lizurej
Dominika Ferens
originally published at / pierwotny adres publikacji:
http://interalia.org.pl/pl/artykuly/2006_1/00_od_redakcji_1.htm