https://doi.org/10.51897/interalia/VPWM6348

FULL TEXT PDF   ISSUE 18/2023

 

Numer wielojęzyczny: nieprzetłumaczalność, mnogość językowa, mowa ucieleśniona (wersja skrócona)

Antke A. Engel and Anna T. (przeł. Tomasz Basiuk)

ORCID icon https://orcid.org/0000-0001-9175-6476

ORCID icon https://orcid.org/0000-0001-5354-6259

 

Abstrakt

Numer wielojęzyczny podejmuje problematykę wyrażania queerowości w różnych językach, biorąc pod uwagę zarówno to, co nieprzetłumaczalne, jak i hierarchie między językami. Hierarchie te wyłoniły się w wyniku dominacji epistemicznej, ekonomicznej i kulturowej, kolonizacji, czy ableizmu. Jednym z przejawów hierarchii jest dewaluacja mowy ucieleśnionej, w tym języków migowych używanych w kulturach Głuchych. Inne przykłady to przełączanie kodów językowych przez migrantów, poetyka performatywna, queerowe slangi, rejestry językowe nacechowane rasowo i klasowo, czy seksualna ekspresja ciała. Celem Numeru wielojęzycznego jest naświetlenie i zakłócenie tych hierarchii, przy jednoczesnym uwzględnieniu nieprzetłumaczalności i mnogości językowej wynikającej z migracji, niepełnosprawności czy braku praw obywatelskich.

 

Słowa kluczowe: język, slangi odmieńców, ucieleśniona mowa, językowe hierarchie, kulturowa dominacja