https://doi.org/10.51897/interalia/MHHU3245

FULL TEXT PDF

Wstęp: Co może być odmieńcze i czym może stać się odmieńczość?

 

Extract

Tematycznie zróżnicowany 15. numer czasopisma InterAlia przyczynia się do poszerzenia znaczenia słowa „odmieńcze” na różne, nieoczekiwane sposoby. Z jednej strony zawiera on hiszpańskie tłuma­czenia przełomowych dla studiów queer esejów Lee Edelmana i Davida M. Halperina, z drugiej zaś nakłania nas również do zastanowienia się nad odmieńczością figury palacza, muzyki granej na kra­jalnicy do jajek, osoby dorosłej, która odmawia wyrzeczenia się dzieciństwa, gadającej sosny, która opowiada melodramatyczną baśń z czasów Republiki Weimarskiej, czy urodzonej w Montanie pisarki, która nauczyła się mówić językiem swego męża imigranta na tyle dobrze, by stać się poetką szano­waną w Ukrainie, a następnie „wyszła z szafy” jako lesbijka i opublikowała pierwszy amerykański best-seller o gejach. Ponadto, niniejszy numer wyraża zaniepokojenie kondycją i przyszłością studiów queer w różnych miejscach na świecie, a także zjawiskiem utowarowienia odmieńczych tożsamości za sprawą wprowadzania do globalnej gospodarki informacyjnej preferowanych zaimków płciowych i innych informacji osobistych. Wreszcie numer ten drąży odwieczny problem pozornego braku pod­staw dla wspólnoty osób identyfikujących się jako odmieńcy, którzy nie mają ze sobą nic wspól­nego poza swym jednostkowym pożądaniem. Czym może być odmieńczość – pytają autorzy tekstów, które tu publikujemy – i co może być odmieńcze w sensie politycznym, filozoficznym i estetycznym?