https://doi.org/10.51897/interalia/NPZS2634

FULL TEXT PDF

Produkcja podmiotów homonormatywnych? Dyskurs rynkowy wokół regulacji prawnej związków partnerskich w Polsce i małżeństw jednopłciowych w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku

Monika Sznel

Uniwersytet Warszawski

 

Abstrakt

Czy wolny rynek może mieć potencjał emancypacyjny dla osób niewpisujących się w tradycyjny wzorzec ról genderowych? W niniejszym artykule przyjrzę się dwóm debatom: wokół legalizacji związków partnerskich w Polsce oraz tej dotyczącej małżeństw jednopłciowych w Stanach Zjednoczonych w kontekście wpływu, jaki dyskurs wolnorynkowy może mieć na współczesne obywatelstwo seksualne. Wielkomiejska homonormatywność jest jednym z produktów kapitalistycznej gospodarki, gdzie terminy takie jak „klasa kreatywna”, „tolerancja” i „różnorodność” stanowią komponenty globalnej produkcji ekskluzywnej tożsamości homonormatywnej.

 

Słowa kluczowe: związki partnerskie; Polska; USA; neoliberalizm; homonormatywność

 

 

Producing Homonormative Subjects? The Market Discourse on the Legal Regulation of Same-Sex Partnerships in Poland and Same-Sex Marriage in the United States in 2013

 

Abstract

May the free market play an emancipatory role for those who are at odds with the traditional model of gender roles? The article examines the debates on civil union legalization in Poland and same-sex marriages in the United States with respect to the potential free-market discourse’s impact on contemporary sexual citizenship. As it appears, the metropolitan concept of homonormativity is a product of the free-market economy, while terms such as the “creative class”, “tolerance” or “diversity” constitute a global production of exclusive homonormative identity.

 

Keywords: civil unions; Poland; USA; neoliberalism; homonormativity