strona główna

Naukowe recenzowane czasopismo zajmujące się teorią queer InterAlia zaprasza do publikowania na swoich łamach tekstów z różnych dziedzin naukowych. Językami czasopisma są polski, angielski i hiszpański. Zachęcamy autorki i autorów do poruszania takich tematów jak możliwość przekładania koncepcji queer z języka na język i z kultury na kulturę; relacje pomiędzy teorią queer a działalnością polityczną; możliwość godzenia różnych form podmiotowości w ramach społeczności odmieńców, związanych z takimi czynnikami jak płeć, rasa, klasa, wiek, czy praktyki seksualne; przydatność studiów queer w rozumieniu dyskursów, praktyk kulturowych i instytucji, które nas otaczają; a także potencjalnej roli odmienności seksualnej jako kontrdyskursu czy alternatywnej praktyki.

InterAlia jest czasopismem typu Open Access, a zatem cała jego zawartość jest bezpłatnie dostępna dla wszystkich użytkowników/ użytkowniczek oraz ich instytucji. Użytkowniczki i użytkownicy mogą czytać, zachowywać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub linkować pełne teksty zamieszczanych tu artykułów, nie pytając o zgodę wydawcy ani Autorów czy Autorek — prosimy jednak o rzetelne podawanie źródła. Materiały zamieszczane na naszych łamach udostępniane są na licencji CC – Uznanie autorstwa (fotografie, materiały graficzne i inne media mogą podlegać osobnym zasadom licencyjnym). Prawa autorskie do treści tekstów pozostają u autorek i autorów, natomiast prawa do zredagowanych wersji artykułów należą do redakcji InterAlia.

Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną.

ISSN 1689-6637