Numer 8, 2013

 

Nienormatywne Praktyki Rodzinne

download issue


Wprowadzenie

Katarzyna Michalczak, Marta Olasik, Agata Stasińska

Część I: Praktyki nieheteronormatywne:

Lesbijki, geje i ich dzieci – różnorodność form rodzinnych

Dorota Majka-Rostek

Kształtowanie się płci kulturowej dzieci w rodzinach jednopłciowych. Wpływ tożsamości seksualnej na postrzeganie ról płciowych

Katarzyna Banach

Wymiary intymności w związkach nieheteronormatywnych

Mariola Bieńko

Dzieci, kochanki, kochankowie, rodzice, przyjaciele – i znowu dzieci. Definicje własne rodziny u osób określających się jako otwarcie niemonogamiczne

Katarzyna Michalczak

 


Część II: Przemiany „tradycyjnej rodziny”:

Nienormatywna rodzina heteroseksualna z dzieckiem – opresyjność roli

Urszula Kluczyńska

Tacierzyństwo w sieci – analiza nowego trendu i jego socjologiczne implikacje

Marta Bierca

Tradycyjna rola w nietradycyjnej rodzinie. Transnarodowa migracja polskich żon i matek – studium przypadku

Magdalena Muszel

 


Część III: Dyskurs dotyczący nienormatywnych praktyk rodzinnych:

Od „wroga rodziny” do jednej z jej form. Rodziny z wyboru we współczesnym polskim dyskursie prasowym

Joanna Mizielińska i Agata Stasińska

Modele nienormatywnych rodzin w dyskursie polskich tele-sag

Krzysztof Arcimowicz

Zmieniająca się rodzina w zmieniającym się serialu

Kamil Łuczaj

„Homorodzina” w polskich filmach i ich recenzjach prasowych

Bartłomiej Nowak

Różnica jako podobieństwo. Dawanie świadectwa w powieści „Geek Love” Katherine Dunn

Tomasz Basiuk

 


Część IV: Przekraczanie „rodziny” w ujęciu etnograficznym:

Nienormatywność epizodyczna i normatywność tradycyjna w  relacjach rodzinnych Ba’Aka w obliczu przemian

Urszula Markowska-Manista

Romans czy rodzina? Małżeństwo urfi a  wyobrażenia o nim zachodnich turystek w Egipcie

Katarzyna Górak-Sosnowska i Maciej Klimiuk