Numer 8, 2013


    • Wprowadzenie
      Katarzyna Michalczak, Marta Olasik, Agata Stasińska

Część I: Praktyki nieheteronormatywne:

 


Część II: Przemiany „tradycyjnej rodziny”:

 


Część III: Dyskurs dotyczący nienormatywnych praktyk rodzinnych:

 


Część IV: Przekraczanie „rodziny” w ujęciu etnograficznym: