https://doi.org/10.51897/interalia/DIAG1966

FULL TEXT PDF

„Którego serdeczna, uczciwa przyjaźń będzie motorem mojego życia…” – anonse towarzyskie w „Relaksie” z lat 1984 – 1988

Karolina Morawska

Uniwersytet Warszawski

 

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie „różowego” języka, jakim posługiwali się homoseksualni autorzy ogłoszeń towarzyskich publikowanych w czasopiśmie „Relaks i Kolekcjoner Polski” w latach 1980. Autorka porównuje treść ogłoszeń z lat 1983 – 1984 oraz 1987 – 1988, zastanawia się nad przyczynami czasowego zawieszenia rubryki z ogłoszeniami towarzyskimi w 1984 r., a także analizuje postrzeganie czasopisma przez społeczeństwo.

 

Słowa kluczowe: homoseksualność, ogłoszenia towarzyskie, Polska w latach 80 XX w., “Relaks i Kolekcjoner Polski”, prasa w XX w., mniejszości seksualne

 

“Someone whose heartfelt and honest friendship will become the motor of my life…” – personal ads in Relaks, 1984-1988

 

Abstract

The article analyzes the language of personal ads written by homosexual men and women and published in the popular magazine Relaks i Kolekcjoner Polski in the 1980s. The author compares the content of ads dating from 1983 to 1984 and those dating from 1987 to 1988, discusses the reasons for a temporary suspension of personal ads in 1984, and analyzes the perception of the magazine by Polish society.

 

Keywords: homosexuality, personal ads, Poland in the 1980s, press in the 20th century