Numer 8, 2013

 • Pobierz numer 8/2013 Nienormatywne Praktyki Rodzinne


 • Od redakcji
  Katarzyna Michalczak, Marta Olasik, Agata Stasińska


 • Część I: Praktyki nieheteronormatywne:

  • 1. Lesbijki, geje i ich dzieci – różnorodność form rodzinnych
   Dorota Majka-Rostek
  • 2. Kształtowanie się płci kulturowej dzieci w rodzinach jednopłciowych. Wpływ tożsamości seksualnej na postrzeganie ról płciowych
   Katarzyna Banach
  • 3. Wymiary intymności w związkach nieheteronormatywnych
   Mariola Bieńko
  • 4. Dzieci, kochanki, kochankowie, rodzice, przyjaciele – i znowu dzieci. Definicje własne rodziny u osób określających się jako otwarcie niemonogamiczne
   Katarzyna Michalczak


  Część II: Przemiany „tradycyjnej rodziny”:

  • 5. Nienormatywna rodzina heteroseksualna z dzieckiem – opresyjność roli
   Urszula Kluczyńska
  • 6. Tacierzyństwo w sieci – analiza nowego trendu i jego socjologiczne implikacje
   Marta Bierca
  • 7. Tradycyjna rola w nietradycyjnej rodzinie. Transnarodowa migracja polskich żon i matek – studium przypadku
   Magdalena Muszel


  Część III: Dyskurs dotyczący nienormatywnych praktyk rodzinnych:

  • 8. Od „wroga rodziny” do jednej z jej form. Rodziny z wyboru we współczesnym polskim dyskursie prasowym
   Joanna Mizielińska i Agata Stasińska
  • 9. Modele nienormatywnych rodzin w dyskursie polskich tele-sag
   Krzysztof Arcimowicz
  • 10. Zmieniająca się rodzina w zmieniającym się serialu
   Kamil Łuczaj
  • 11. „Homorodzina” w polskich filmach i ich recenzjach prasowych
   Bartłomiej Nowak
  • 12. Różnica jako podobieństwo. Dawanie świadectwa w powieści „Geek Love” Katherine Dunn
   Tomasz Basiuk


  Część IV: Przekraczanie „rodziny” w ujęciu etnograficznym:

  • 13. Nienormatywność epizodyczna i normatywność tradycyjna w  relacjach rodzinnych Ba’Aka w obliczu przemian
   Urszula Markowska-Manista
  • 14. Romans czy rodzina? Małżeństwo urfi a  wyobrażenia o nim zachodnich turystek w Egipcie
   Katarzyna Górak-Sosnowska i Maciej Klimiuk